Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

Nykarleby

Pekka Haavisto

Ålder: 59

Hemort: Helsingfors

Förhandsröster: 76 (7.30% av rösterna i Nykarleby)

Valdagsröster: 167 (5.40% av rösterna i Nykarleby)

Röster totalt: 243 (5.80% av rösterna i Nykarleby)

Resultatuppgifterna uppdaterades senast: kl 00:37

Haavisto

Röster i områden

Område Förhand Valdag Totalt
Nykarleby 44 53 97
Kyrkoby 20 45 65
Jeppo 4 15 19
Socklot 0 16 16
Hirvlax 5 10 15
Munsala 3 11 14
Kovjoki 0 8 8
Ytterjeppo 0 6 6
Markby 0 2 2
Pensala 0 1 1