Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

Korsholm

Nils Torvalds

Ålder: 72

Hemort: Helsingfors

Förhandsröster: 417 (13.80% av rösterna i Korsholm)

Valdagsröster: 1495 (18.50% av rösterna i Korsholm)

Röster totalt: 1912 (17.30% av rösterna i Korsholm)

Resultatuppgifterna uppdaterades senast: kl 00:37

Torvalds

Röster i områden

Område Förhand Valdag Totalt
Östersolf-Västersolf-Munsmo-Rimal 40 202 242
Smedsby södra 99 98 197
Karperö-Singsby-Västervik 54 131 185
Kvevlax 34 121 155
Smedsby norra-Böle 51 78 129
Replot 7 97 104
Toby-Helsingby-Karkmo-Korsholm 21 80 101
Björköby 14 78 92
Smedsby östra 28 64 92
Iskmo-Jungsund 19 70 89
Tölby-Vikby 16 54 70
Norra Vallgrund 0 62 62
Voitby-Staversby-Miekka 17 39 56
Petsmo 10 46 56
Södra Vallgrund 0 52 52
Västerhankmo 0 49 49
Vassor 0 41 41
Österhankmo-Köklot 0 34 34
Kuni 0 31 31
Koskö 0 31 31
Anixor-Veikars-Martois 7 18 25
Brändövik-Söderudden 0 19 19