Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

Korsholm

Paavo Väyrynen

Ålder: 71

Hemort: Helsingfors

Förhandsröster: 91 (3.00% av rösterna i Korsholm)

Valdagsröster: 247 (3.10% av rösterna i Korsholm)

Röster totalt: 338 (3.10% av rösterna i Korsholm)

Resultatuppgifterna uppdaterades senast: kl 00:37

Väyrynen

Röster i områden

Område Förhand Valdag Totalt
Smedsby södra 17 40 57
Smedsby norra-Böle 18 30 48
Toby-Helsingby-Karkmo-Korsholm 9 30 39
Östersolf-Västersolf-Munsmo-Rimal 5 24 29
Karperö-Singsby-Västervik 6 17 23
Kvevlax 7 14 21
Iskmo-Jungsund 5 13 18
Anixor-Veikars-Martois 3 8 11
Petsmo 4 7 11
Smedsby östra 3 8 11
Voitby-Staversby-Miekka 4 5 9
Tölby-Vikby 5 3 8
Koskö 0 8 8
Vassor 0 7 7
Österhankmo-Köklot 0 7 7
Södra Vallgrund 0 6 6
Norra Vallgrund 0 6 6
Replot 2 4 6
Björköby 3 2 5
Västerhankmo 0 4 4
Kuni 0 2 2
Brändövik-Söderudden 0 2 2