Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

Korsholm

Laura Huhtasaari

Ålder: 38

Hemort: Björneborg

Förhandsröster: 120 (4.00% av rösterna i Korsholm)

Valdagsröster: 324 (4.00% av rösterna i Korsholm)

Röster totalt: 444 (4.00% av rösterna i Korsholm)

Resultatuppgifterna uppdaterades senast: kl 00:37

Huhtasaari

Röster i områden

Område Förhand Valdag Totalt
Smedsby norra-Böle 27 73 100
Toby-Helsingby-Karkmo-Korsholm 16 50 66
Smedsby södra 25 38 63
Karperö-Singsby-Västervik 6 24 30
Kvevlax 8 16 24
Smedsby östra 9 14 23
Östersolf-Västersolf-Munsmo-Rimal 5 16 21
Iskmo-Jungsund 5 12 17
Anixor-Veikars-Martois 8 8 16
Kuni 0 15 15
Tölby-Vikby 4 8 12
Petsmo 5 7 12
Replot 1 9 10
Vassor 0 9 9
Koskö 0 6 6
Södra Vallgrund 0 5 5
Norra Vallgrund 0 5 5
Västerhankmo 0 4 4
Voitby-Staversby-Miekka 1 1 2
Österhankmo-Köklot 0 2 2
Björköby 0 1 1
Brändövik-Söderudden 0 1 1