Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

Korsholm

Matti Vanhanen

Ålder: 62

Hemort: Nurmijärvi

Förhandsröster: 28 (0.90% av rösterna i Korsholm)

Valdagsröster: 50 (0.60% av rösterna i Korsholm)

Röster totalt: 78 (0.70% av rösterna i Korsholm)

Resultatuppgifterna uppdaterades senast: kl 00:37

Vanhanen

Röster i områden

Område Förhand Valdag Totalt
Smedsby norra-Böle 7 12 19
Smedsby södra 9 6 15
Toby-Helsingby-Karkmo-Korsholm 4 8 12
Tölby-Vikby 3 2 5
Smedsby östra 2 3 5
Östersolf-Västersolf-Munsmo-Rimal 1 3 4
Karperö-Singsby-Västervik 1 2 3
Koskö 0 3 3
Iskmo-Jungsund 1 1 2
Kvevlax 0 2 2
Norra Vallgrund 0 2 2
Österhankmo-Köklot 0 2 2
Björköby 0 1 1
Västerhankmo 0 1 1
Vassor 0 1 1
Kuni 0 1 1
Brändövik-Söderudden 0 0 0
Voitby-Staversby-Miekka 0 0 0
Södra Vallgrund 0 0 0
Anixor-Veikars-Martois 0 0 0
Petsmo 0 0 0
Replot 0 0 0