Presidentvalet 2018

Presidentvalet 2018

Korsholm

Pekka Haavisto

Ålder: 59

Hemort: Helsingfors

Förhandsröster: 246 (8.20% av rösterna i Korsholm)

Valdagsröster: 622 (7.70% av rösterna i Korsholm)

Röster totalt: 868 (7.80% av rösterna i Korsholm)

Resultatuppgifterna uppdaterades senast: kl 00:37

Haavisto

Röster i områden

Område Förhand Valdag Totalt
Smedsby södra 73 71 144
Smedsby norra-Böle 42 78 120
Karperö-Singsby-Västervik 31 64 95
Kvevlax 8 78 86
Östersolf-Västersolf-Munsmo-Rimal 17 66 83
Toby-Helsingby-Karkmo-Korsholm 18 31 49
Iskmo-Jungsund 16 30 46
Smedsby östra 11 32 43
Replot 8 33 41
Tölby-Vikby 8 20 28
Kuni 0 20 20
Södra Vallgrund 0 20 20
Petsmo 4 12 16
Anixor-Veikars-Martois 7 8 15
Norra Vallgrund 0 13 13
Björköby 2 10 12
Österhankmo-Köklot 0 10 10
Voitby-Staversby-Miekka 1 8 9
Koskö 0 9 9
Västerhankmo 0 5 5
Vassor 0 3 3
Brändövik-Söderudden 0 1 1